Home

Welkom op de website van Soldicare Bewindvoeringen. Wanneer u als gevolg van problematische schulden, ziekte, ouderdom, een psychische toestand, of andere oorzaken niet langer in staat bent om zelf uw financiën te beheren en/of uw administratie bij te houden, bestaan er twee mogelijkheden: familie of kennissen behartigen uw zaken of u besteedt deze werkzaamheden uit aan een professioneel bureau zoals Soldicare Bewindvoeringen.


Even voorstellen

                                              

De persoon achter Soldicare is Jolanda Kamycki. Zij is een gedreven en betrokken bewindvoerder beschermingsbewind die zich graag inzet voor mensen die dat nodig hebben. Met Soldicare helpt zij u of uw familieleden graag met het beheren van financiële zaken.

Bewindvoering is een bijzonder vak en het vereist specifieke kennis om deze dienstverlening op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau te houden. Jolanda is HBO opgeleid als sociaal juridisch dienstverlener en ze is bijna 14 jaar werkzaam geweest als schuldhulpverlener. Deze kennis en ervaring heeft zij aangevuld met een opleiding civiele bewindvoerding. 


Kwaliteit

Soldicare voldoet aan de kwaliteitseisen die de wet stelt aan bewindvoeringen. Zo hanteren wij richtlijnen en een klachtenregeling, zijn wij verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid en is er professionele vervanging geregeld tijdens afwezigheid van uw bewindvoerder. 

Soldicare is lid van branchevereniging VeWeVe en neemt bovendien deel aan het Kwaliteitscollectief CBM. Dit is een samenwerkingsverband van curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren met kantoren in Heerlen, Landgraaf, Kerkrade en Eindhoven. Jaarlijks wordt er geïnvesteerd in opleiding om deskundigheid te waarborgen. Nieuwe wet- en regelgeving worden op de voet gevolgd.Privacy en veiligheid

Soldicare staat garant voor een veilig beheer van uw financiën. Uw gegevens worden door ons altijd vertrouwelijk behandeld en wij verstrekken geen informatie aan derden zonder uw toestemming. Soldicare handelt te allen tijde conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Het is voor ons van het grootste belang dat u uw financiën en uw persoonlijke gegevens met een veilig gevoel bij ons neerlegt.