Skip to main content
hulp bij financiële problemen
Financiële hulp

Want je kunt niet altijd alles alleen!

Bewindvoering

SoldiCare begrijpt dat uw geld uit handen geven geen gemakkelijke keuze is. Wederzijds respect, vertrouwen en voldoende duidelijke communicatie tussen bewindvoerder en cliënt zijn belangrijke factoren. Ze zorgen voor een actieve samenwerking, hierdoor kunnen zaken snel opgepakt worden. Uit ervaring weten wij dat openheid van zaken, een goede bereikbaarheid en duidelijke communicatie zeer belangrijk is voor u als cliënt.

SoldiCare voldoet aan de kwaliteitseisen die de wet stelt aan bewindvoering. Zo hanteren wij richtlijnen en een klachtenregeling en is er professionele vervanging geregeld tijdens afwezigheid van uw bewindvoerder.

  Wat is bewindvoering precies?

Soms is iemand door een psychische of lichamelijke beperking niet in staat om zijn of haar eigen financiën te regelen. Of zijn er schulden aanwezig waardoor het regelen van de financiën niet meer lukt. Is dat bij u ook het geval of kent u iemand in uw omgeving bij wie dit het geval is dan biedt beschermingsbewind misschien uitkomst.

Bewindvoering is een maatregel die wordt uitgesproken door de kantonrechter en is vooral bedoeld om u te beschermen. Als een meerderjarig persoon door ziekte, ouderdom of andere omstandigheden niet meer in staat is zijn of haar financiële belangen te behartigen, kan een bewindvoerder deze zaken overnemen. Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en zorgt er onder andere voor dat uw vaste lasten op tijd worden betaald. Ook zorgt een bewindvoerder ervoor dat de kans op (nieuwe) schulden kleiner wordt. Kortom, een bewindvoerder regelt al uw financiële zaken. Op het moment dat bewindvoering niet meer nodig lijkt kan de onderbewindgestelde een verzoek indienen bij de kantonrechter om de maatregel op te heffen.

Informatie aanvragen

Bel ons op 0626303564 of klik hier en stuur ons een e-mail.

Mentorschap

Soms is er (ook) mentorschap nodig. Een mentor is er om u te beschermen als u niet goed kan beslissen over uw verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Daarnaast is een mentor adviseur en vertrouwenspersoon voor alle andere persoonlijke zaken. Wij als mentor nemen de wensen en behoeften, normen en waarden van u als leidraad.’

Wij vinden het belangrijk dat wij met u een goede vertrouwensband hebben en komen dan ook geregeld bij u op bezoek en nemen wij de tijd voor persoonlijke aandacht.

Lees meer over curatele, bescherminsbewind en mentorschap op de site van de rijksoverheid.

Curatele

Als iemand geestelijk hard achteruit gaat, bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, verslaving of dementie, en daardoor niet meer in staat is verantwoorde beslissingen te nemen, is plaatsing onder curatele mogelijk. De curator neemt dan beslissingen over persoonlijke en financiële zaken. Alvorens er beslissingen worden genomen gaan wij in overleg met hulp- en zorgverleners. Ook bij de onder curatele gestelde komen wij geregeld op bezoek voor persoonlijke aandacht en vinden wij een goede vertrouwensband belangrijk.

  Wanneer is curatele van toepassing?

De kantonrechter spreekt curatele alleen uit als onderbewindstelling en/of mentorschap onvoldoende bescherming biedt.

Waarom SoldiCare bewindvoering?

Goede communicatie & openheid

Wij helpen u uit de problemen en blijven altijd in nauw contact met u, zodat u weet waar u aan toe bent.

Een persoonlijke bewindvoerder

Te allen tijde je eigen bewindvoerder die op de hoogte is van jouw situatie.

Ervaring

SoldiCare heeft ervaring vanuit verschillende bewindvoeringskantoren.

Curatele & mentorschap

SoldiCare is bevoegd voor het uitvoeren van mentorschap en curatale.